Day: May 30, 2011

VỤ TÀU BÌNH MINH 02…

VIETTIEN: Khi ở Anh mình thường bị nhầm là người TQ. Bây giờ nghĩ lại mình vẫn thấy khó chịu nhưng lại tự khâm phục mình vì những lúc đó mình vẫn đủ tỉnh táo và khẳng khái nói rằng:…

Loading