Day: May 15, 2011

ĐÁP ÁN CỦA PRACTICE TEST 2

Bài này dành cho sinh viên lớp NC2B (HUST-10/11). Tôi trích bài Practice Test 2  trong quyển Longman Preparation Series for the TOEIC Test – Advanced Level (4th Edition). Nếu có thể, các em nên làm cả Practice Test 1 trong…

 3,915 total views,  20 views today