VIETTIEN: Tít bài này không phù hợp? "Một câu hỏi lớn. Không lời đáp". Tùy! :-)Mình đọc bài dưới đây bên blog của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đã lâu rồi nhưng vẫn thấy 'tính thời sự' của nó. Hôm…
Đọc tiếp »