Day: May 19, 2011

TỪ ĐIỂN ANH-VIỆT & VIỆT-ANH CHO MAC

Từ điển Anh-Việt và Việt-Anh cho Mac (v1.0) (bản cài đặt tự động) [VIETTIEN: bài này post bên Tinh Tế lâu rồi… nay post ở blog của mình cho khỏi ‘thất truyền’ :-)] Tương thích: Leopard hoặc Snow Leopard, Safari…

Loading