Print Friendly, PDF & Email

CÀI ĐẶT CSDL CHO KADICT THEO CÁCH THỦ CÔNG
(copy CSDL vào thẻ nhớ)
Trước hết, tôi xin nói ngay: Đây không phải là cách khuyên dùng!
Tuy nhiên, có một số bạn gặp khó khăn với việc download CSDL xuống thiết vì tốc độ WiFi chậm hoặc cước 3G quá đắt. Vì lí do này, tôi xin hướng dẫn cách cài đặt CSDL cho từ điển Kadict theo cách thủ công (download trên PC, giải nén, copy sang thư mục tương ứng trên thẻ nhớ).
Lưu ý: 
 1. Bạn phải chính xác với tên thư mục.
 2. Bạn phải quen thuộc với cách copy dữ liệu từ máy tính sang thiết bị của bạn (qua cổng USB hoặc qua đầu đọc thẻ nhớ).

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH
1. Cài đặt Kadict từ Google Play Store

https://play.google.com/store/apps/details?id=viettien.kadict

2. Download các CSDL

Từ máy tính, bạn vào địa chỉ dưới đây để download các CSDL cho Kadict:

Lưu ý: 
Các CSDL ở dạng nén ZIP. Cơ bản, tên file zip và tên CSDL là giống nhau trừ 3 trường hợp sau:

 • CSDL phát âm tiếng Anh có tên  br_en & br_en2
 • CSDL Anh – Anh (cơ bản) có tên OxfordALD.nvk
 • CSDL Anh – Anh (nâng cao) có tên OxfordTD.nvk

3. Tạo cây thư mục cho Kadict trên thẻ nhớ (xem hình).
 • Trên thư mục gốc của thẻ nhớ, tạo folder có tên Kadict.
 • Trong folder Kadict, tạo 2 folder con có tên db sound (db để lưu các từ điển, sound để lưu file phát âm tiếng Anh).
 • Trong folder db, tạo các folder riêng cho các từ điển. Ví dụ anh_viet, viet_anh, OxfordTD…
 • Tronh folder sound, tạo duy nhất một folder mang tên en.

Lưu ý: nếu bạn cài đặt và chạy Kadict thì folder Kadict/db/anh_viet và Kadict/db/viet_anh sẽ được tự động tạo ra trên thẻ nhớ.

3. Copy CSDL sang thẻ nhớ

Giải nén CSDL và copy các file trong đó tới các folder tương ứng trong thư mục Kadict trên thẻ nhớ. 

Ví dụ:
 • Copy 2 file br_enbr_en2 tới thẻ_nhớ/Kadict/sound/en/
 • Copy anh_viet.nvk tới thẻ_nhớ/Kadict/db/anh_viet/ 
 • Copy OxfordTD.nvk toàn bộ các file trong file zip tới thẻ_nhớ/Kadict/db/OxfordTD/
Lưu ý: 
 • Tên folder và tên CSDL phải giống nhau (ví dụ: tên CSDL là anh_viet.nvk thì folder là anh_viet).
 • Nếu máy bạn báo có 2 thẻ nhớ (sdcard và extsd…) thì bạn tạo folder Kadict trên sdcard hoặc thẻ nhớ mà máy cài đặt phần mềm lên.
 • Thực ra, chỉ có một thẻ nhớ nhưng có thể dòng máy bạn dùng một phần thẻ nhớ ngoài để hỗ trợ cho bộ nhớ trong nên mới nhìn nhận thành 2 thẻ nhớ. Cũng cần chú ý, thiết bị của bạn có thể gọi tên thẻ nhớ theo nhiều cách khác nhau.
Tới đây, bạn đã hoàn thành việc cài đặt CSDL cho Kadict theo cách thủ công.
Chúc các bạn thành công!
VIETTIEN