TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ B1 – 2014 (thứ Ba, Năm 201-B)

XIN GỬI ANH CHỊ EM HỌC VIÊN ĐƯỜNG LINK DOWNLOAD CÁC BÀI THỰC HÀNH CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH B1


(Chú ý: với các vấn đề khác, chúng ta trao đổi trực tiếp trên lớp. Cảm ơn anh chị em!)

==========================

A. Ôn tập Ngữ pháp
  1. Ngày 29/05: Tài liệu đã phát trên lớp
  2. Ngày 05/06: Tiếp tục với phần TL đã phát ngày 29/5 – Ôn tập NP theo TL ở đường link này (nhấn chuột để download)
  3. Ngày 10/06: Tiếp tục ôn tập NP theo TL download ở trên

B. Luyện tập qua các bài Test

 1. Ngày 11/06: Làm bài Practice phát trực tiếp trên lớp
 2. Ngày 12/06: Practice Test 1 (click đường link để download)
 3. Ngày 17/06 + 19/06: Practice Test 2 (đã có link download, bài này có thể làm trong 2 hoặc 3 buổi học)
 4. Ngày 24/06: Bài Practice Test 3 sẽ phát trực tiếp trên lớp
 5. Ngày 25/06: Làm bài Practice phát trực tiếp trên lớp
 6. Ngày 01/07: Practice Test 4 + Bài Nghe bổ sung 1 & 2 (đã có link download)
 7. Ngày 03/07: Chữa bài Practice Test 4
 8. Ngày 08/07: Practice Test 5 (đã có link download)
 9. Ngày 10/07: Practice Test 6 (đã có link download)
 10. Ngày 15/07: Practice Test 7 + Bài Nghe bổ sung 3 (đã có link download)
 11. Ngày 17/07: Practice Test 8 (đã có link download)
 12. Ngày 22/07:

==========================


Loading

3 comments for “TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ B1 – 2014 (thứ Ba, Năm 201-B)

Leave a Reply