JS-KIT comment source code

This is to add more features to the comment functions. This piece of code by JS-KIT works as an alternative for the Blogger comment format. I myself do not feel forced to recommend the Blogger one or the JS-KIT one so it is you, my VIETTIEN’s blog’s visitors, who decide which to choose to leave your comments.

To enable this comment system, just add the code into your post. Make sure you edit the “label” before publishing.

—————-
<div class=”js-kit-comments” paginate=”10″ label=”Nhan xet cua ban: go TV co dau=OK” ></div>

<script src=”http://js-kit.com/comments.js”></script>
—————-

Loading

4 comments for “JS-KIT comment source code

  1. À, mà anh JS-Kit này liên thông giữa Kòm nhanh với bài viết đang mở nên nếu bác quick comment ở một bài và mở bài khác thì sẽ không thấy.

  2. Tôi nghĩ là được vì tại trang chủ của JS-Kit có cả hưởng dẫn để thêm code vào WP.<br /><br />Nhưng WP không cho tùy biến theme/post/commnent… dễ như Blogger nên có lẽ sẽ rất khó.<br /><br />Cảm ơn hoa của bác. Tôi nhận được hết rồi, hihi.

  3. Theo ý kiến cá nhân, tôi cho rằng cần phải công khai tranh luận, công khai vạch rõ những cái không đúng của Trung Quốc, họ đã nói mà lại nuốt lời.<br /><br />RFI : Xin cảm ơn ông Dương Danh Dy<br /><br /><br />Đức Tâm<br /><br />(Theo RFI tiếng Việt)<br /><br />Bài đăng ngày 20/07/2009 Cập nhật lần cuối ngày 20/07/2009 16:48 TU

Leave a Reply