BA TRONG SỐ NHỮNG “KẺ NHẸ DẠ – CẢ TIN”

Ba mái đầu này là những kẻ nhẹ dạ cả tin sao?
Tôi không bình luận. 
Tôi còn bận đi xin phép được thất vọng vì đã có lần tôi được nhắn “muốn ghét cũng phải xin phép ghét”.


2 Replies to “BA TRONG SỐ NHỮNG “KẺ NHẸ DẠ – CẢ TIN””

  1. Mấy bác mấy bà tổ hưu đó ngọng nghiụ nhưng xem kĩ thấy phỏng vấn có vẻ lời họ cũng bị cắt xén.

Leave a Reply

Your email address will not be published.