Print Friendly, PDF & Email
Ba mái đầu này là những kẻ nhẹ dạ cả tin sao?
Tôi không bình luận. 
Tôi còn bận đi xin phép được thất vọng vì đã có lần tôi được nhắn “muốn ghét cũng phải xin phép ghét”.