Thuận đời

***

Đêm qua đất bỗng đổ mưa

gột đi bao nỗi dây dưa của trời.

Đêm qua nắng bỗng xa rời

trưa nay gió thổi rối bời trăng sao.

Đêm qua biển bỗng vươn cao

núi non rút xuống thành ao giữa trời.

Đêm qua tôi bỗng qua đời

sớm nay nhẹ bấc những lời thị phi!


Loading

Leave a Reply