Category: ICT

JS-KIT comment source code

This is to add more features to the comment functions. This piece of code by JS-KIT works as an alternative for the Blogger comment format. I myself do not feel forced to recommend the Blogger one or the JS-KIT one…

Loading

Nhúng MP3 vào Blogger

Nhúng MP3 vào Blogger bằng ngay công cụ của Google và Odeo. Nghe thử Cẩm Vân hát: Google: Odeo: Dưới đây là source code. Copy & Paste vào Edit Html rồi thay “MP3_FILE_URL” bằng địa chỉ chứa file MP3. Lưu…

Loading

15 THỦ THUẬT CHO WINDOWS 7

15 THỦ THUẬT CHO WINDOWS 7 Nguyễn Việt Khoavietkhoabk@hotmail.com (Từ Diễn đàn Tinh tế: http://www.tinhte.com/forum/t201748/) Thất vọng với Vista. Kỳ vọng với Windows 7, nhưng HĐH mới này của Microsoft vẫn chưa có bản chính thức. Tôi cũng như nhiều…

Loading