HỒ TIỀN

Bách khoa có chiếc hồ Tiền
Phía trước không ở, ở liền phía sau
Chiều chiều một lũ lau nhau
Dẩn dơ, chí choé mai sau in tiền
Hồ Tiền mà chửa thấy tiền
Bách khoa ta đó đấy tiền đồ đây!

Loading

Leave a Reply