Ba mái đầu này là những kẻ nhẹ dạ cả tin sao? Tôi không bình luậ;Tôi còn bận đi xin phép được thất vọng vì đã có lần tôi được nhắn "muốn ghét cũng phải xin phép ghét".
Đọc tiếp »