Tháng 5 heo may

Ô, lạ, đất trời sao thật hay!
Tháng Năm đỏ phượng lại heo may.
Trời kia đất đó còn sang đổi.
Há hỏi lòng người sao đổi thay.

Trời đất vĩnh hằng, ô, lạ thật!
Tháng Năm gió bấc mưa phùn bay.
Đất trời kia đó dù muôn đổi
Một dạ lòng người nguyện chẳng thay!

5/2019

Loading

Leave a Reply