Từ điển Thành ngữ – Tục ngữ

Nhập thành ngữ vào ô ‘Tìm kiếm’ để tra ý nghĩa và tìm hiểu thêm về thành ngữ.

Thành ngữ - Tục ngữ Việt Nam

Latest | A B C D Đ È G H Í K L M N P Q R S T Ù V X
Showing 5 most recent names in this directory
Giàu như Thạch Sùng
Rất giàu có

Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến
hoặc "Vừa nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến liền"
- Ý nói là vừa nói/nhắc đến ai thì người đó đã đến ngay sau đó.
- Ai đó xuất hiện quá mau lẹ.

Vòng vo Tam Quốc
- Không dám nói thẳng vấn đề; Không đi thẳng vào trọng tâm hay đề cập trực tiếp vào vấn đề.
- Hàm ý những lời nói loanh quanh, dài dòng, làm mất thời gian, gây khó chịu.

Quân tử Tàu
Ngụ ý chỉ người bắt chước cách hành xử của các nhân vật quân tử xưa, thường là cuồng ngôn hoặc lố bịch và không thực tế. Hàm ý của thành ngữ này mang nhiều ý nghĩa mỉa mai.
Quân tử: người chân chính, có học vấn, đạo đức; người hành xử quang minh, chính đại, ngay thẳng, tiết nghĩa, không khuất tuất vụ lợi cá nhân.

Thâm như Tàu
Nham hiểm một cách kín đáo khó lường
(Thường ám chỉ người Trung Quốc hoặc chính quyền Trung Quốc)

hat-giong

(Theo Từ điển Thành ngữ & Tục ngữ Việt Nam của GS. Nguyễn Lân – Nxb Văn hóa Thông tin tái bản 2010, có hiệu chỉnh và bổ sung; Từ điển Thành ngữ và Tục Ngữ Việt Nam của tác giả Vũ Thuý Anh, Vũ Quang Hào…)

 65,444 total views,  12 views today